Ισολογισμός

Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό του 2012 πατώντας τον σύνδεσμο: Link

Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό του 2013 πατώντας τον σύνδεσμο: Link

Μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό του 2014 πατώντας τον σύνδεσμο: Link