Εκθεσιακό Περίπτερο Square, Kem Franchise 2013

 


Με δεδομένο την πολυεπίπεδη φύση της Square και τον τρόπο εργασίας της σε προσωπικό και εξατομικευμένο επίπεδο με τους πελάτες της, ο χώρος σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί περισσότερο ως καθιστικό/ χώρος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες της έκθεσης παρά ως τυπικό εκθεσιακό περίπτερο. Τα υλικά που επιλέχθηκαν ήταν απλά υλικά που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εργασίες στις κατασκευές κτιρίων, σε λευκό φόντο και διάχυτο φωτισμό, ώστε να επικρατεί οπτικά το λογότυπο και και μηνύματα της Square.