Κατοικία, Νέο Ηράκλειο

 


Μελέτη+Κατασκευή 2012. Μία κατοικία 435 m2 σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να στεγάσει τις ανάγκες της οικογένειας σήμερα, αλλά και στο μέλλον (καθώς υπάρχει η πρόβλεψη για τη δυνατότητα μελλοντικού διαχωρισμού σε τρεις αυτόνομες κατοικίες, ανά επίπεδο). Καθοριστικό στοιχείου του σχεδιασμού, ήταν η σχέσεις με τους υπαίθριους χώρους (ως χωρική και οπτική προέκταση των εσωτερικών). Αυτό που επικρατεί στους χώρους είναι το patchwork από μάρμαρα παλαιάς κοπής που δημιουργήθηκε ως τελική επικάλυψη δαπέδων.