Ανακαίνιση Μονοκατοικίας, Κηφισιά

 


Μελέτη και ανακατασκευή, 2010. Μία εσωστρεφής κατοικία στην Κηφισιά μελετήθηκε ώστε τα τέσσερα επίπεδα από τα οποία αποτελείται η κατοικία, να συμφωνούν με την αισθητική των νέων ιδιοκτητών. Το έργο ολοκληρώθηκε σε διάστημα 30 ημερών.