Έπος Cafe, Κηφισιά

 


Η αρχιτεκτονική πρόταση ανακαίνισης του Έπος Cafe στην Κηφισιά βασίστηκε στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός σύγχρονου περιβάλλοντος, που να υιοθετεί χαρακτηριστικά από την σύγχρονη εποχή, ενώ ταυτόχρονα να ενσωματώνει στοιχεία κλασσικά και διαχρονικά, για λόγους αισθητικούς αλλά ταυτόχρονα ως αναφορά στην περιοχή και στο κοινό του καταστήματος.