Εκθεσιακό Περίπτερο Coffee Time, Franchise

 


Το περίπτερο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να προσομοιάζει ένα πραγματικό κατάστημα της αλυσίδας, υπενθυμίζοντας στους πιθανούς πελάτες-μελλοντικούς συνεργάτες την ισχυρή και αναγνωρίσιμη εταιρική ταυτότητα των Coffe Time.