Εκθεσιακό Περίπτερο Fresh Gourmet, Ho.Re.Ca #4

 


Πρόκειται για ένα απέριττο περίπτερο που εστιάζει στην άμεση προώθηση της υψηλής ποιότητας προϊόντων της εταιρίας Fresh Gourmet. Χαρακτηριστικά στοιχεία το μεταλλικό χωροδικτύωμα και ο πυλώνας προβολής του λογότυπου της εταιρίας.