Πιλοτικό Εκθεσιακό Περίπτερο Dimelo, Ho.Re.Ca #3

 


Η πρόταση βασίζεται στη σύγχρονων υλικών, όπως το soft-wall που αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της οργάνωσης του χώρου. Επιχειρείται η δημιουργία ενός χώρου που προσκαλεί τον επισκέπτη να εισέλθει στο χώρο προώθησης.