Φαρμακείο, Concept Store

 


Πρόταση σχεδιασμού καταστημάτων δικτύου φαρμακείων, 2011.  Ξεκινώντας από το θεμελιώδες, τον κοινωνικό ρόλο του φαρμακοποιού και του φαρμακείου και καλλιεργώντας περαιτέρω την ιδέα αυτή σε πολλά διαφορετικά επίπεδα (εννοιολογικά και φυσικά): από τη διαχείριση της βιτρίνας - διείσδυση του αστικού χώρου στο κατάστημα βιτρίνα-σκηνή και όχι πια βιτρίνα-οθόνη, έως την ενσωμάτωση λειτουργικών χώρων όπως καθιστικό και εφήμεροι χώροι παρουσιάσεων συζητήσεων.