Φαρμακείο, Γλυφάδα

 


Πρόταση διαμόρφωσης φαρμακείου στη Γλυφάδα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαφοροποίηση του φαρμακείου από τα υπόλοιπα. Αυτό εκφράστηκε με τις επιλογές των χρωματισμών, τη χρήση των υλικών, αλλά και την ενσωμάτωση λειτουργιών καθιστικού, που αποσκοπούν στη εμβάθυνση της σχέσης πελάτη – φαρμακοποιού.