Φροντιστήριο Φιλολογικών Μαθημάτων, Αμπελόκηποι

 


Ο χώρος ενός παλαιού καταστήματος στους Αμπελόκηπους, μετά από εκτεταμένες επεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις, σχεδιάστηκε και μετατράπηκε σε έναν υπερσύγχρονο χώρο εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εργονομία του χώρου (οπτική χώρων, ηχητική,  φωτισμός, γεωμετρία χώρου) αλλά και στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος σύγχρονου που να ανταποκρίνεται στις προσλαμβάνουσες και τις προτιμήσεις των μαθητών (χρωματισμοί, graffitti, υλικά τελικών επιφανειών, εξοπλισμός χώρου).