Δίκτυο Media Strom, 16 Καταστήματα

 


Η νέα εταιρική ταυτότητα της Media Strom υλοποιήθηκε σε 28 υποκαταστήματα. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο αναγνωρίσιμων χώρων με κοινό concept, που σε κάθε περίπτωση συσχετίζεται με τη δομή και το περιβάλλον του κάθε καταστήματος.