Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Διαμόρφωση Τμήματος Marketing, Αθήνα

 


Πρόταση διαμόρφωσης του τμήματος Marketing ως οδηγός και για την περαιτέρω διαμόρφωση των υπολοίπων τμημάτων. Η πρόταση περιγράφει τη διαμόρφωση ενός open plan χώρου με έντονη διαφάνεια και corporate branding. Κρίσιμο στοιχείο στο σχεδιασμό αποτέλεσε η τυποποίηση των χώρων των γραφείων (χωρικά, αισθητικά και λειτουργικά) με βάση ένα σύνολο παραμέτρων.