Γραφεία Johnson&Johnson Lifescan, Atrina

 


Ο όροφος που καταλαμβάνουν τα γραφεία της Johnson&Johnson Lifescan στον Πύργο Atrina, ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου. Ο χώρος σχεδιάστηκε στη λογική της ανοικτής κάτοψης, με σκοπό την βέλτιστη εκμετάλλευση του χώρου και την υιοθέτηση των κορυφαίων ανατομικών προδιαγραφών για τον εργασιακό χώρο. Το έργο περιελάμβανε πλήρη αποξήλωση και αντικατάσταση οροφών, δαπέδων, χωρισμάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε 7 ημέρες με πρόγραμμα που απέκλειε τις ώρες λειτουργίας του γραφείου (09.00-17.00), προκειμένου να μην διακοπή η ροή εργασιών της εταιρίας.