Δικηγορικό Γραφείο, Αθήνα, Πανεπιστημίου

 


Ένας ολόκληρος όροφος διαμερισμάτων επί της οδού Πανεπιστημίου, μετασχηματίστηκε σε έναν ενιαίο χώρο γραφείων. Μια αρχιτεκτονική και τεχνολογική πρόκληση, μιας και οι υποδομές αντικαταστάθηκαν πλήρως, διαμορφώνοντας έναν σύγχρονο εργασιακό χώρο.