Δικηγορικό Γραφείο, Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας

 


Το δικηγορικό γραφείο στεγάζεται σε ένα επιβλητικό νεοκλασικό τριώροφο επί της Λ. Αλεξάνδρας. Το κτήριο αποκαταστάθηκε και ενισχύθηκε εξ ολοκλήρου. Κατά τον σχεδιασμό, αποφασίστηκε η διατήρηση των πρωτότυπων σχεδίων των όψεων του κτηρίου, ως χειρονομία ανάδειξης της ιστορικής εικόνας της πόλης. Εσωτερικά, συνδυάστηκαν κλασσικά στοιχεία με σύγχρονα σε ένα φόντο ήπιων χρωματικών τόνων.