Γραφεία Angio Tech, Μαρούσι

 


Τα νέα γραφεία της εταιρίας Angio Tech, εγκαταστάθηκαν σε υπάρχον κτήριο στον Παράδεισο Αμαρουσίου τριών ορόφων, συνολικά 595m2. Το εσωτερικό του κτηρίου ανακατασκευάστηκε πλήρως και σχεδιάστηκε σύμφωνα με την αισθητική της εταιρίας και τις ανάγκες κάθε τμήματος.