Κατοικια, Μηλαδεζα

 


Μελέτη + Κατασκευή, 2008. Η μελέτη καθορίζεται από τη μελλοντική υλοποίηση μιας αντίστοιχων προδιαγραφών κατοικίας. Έτσι η μελέτη του κτηρίου και του κήπου αναφέρονται σε μια μη υλοποιημένη, προς το παρόν κεντρικότητα.