2 Κατοικιες, Εκαλη

 


Κατασκευή, 2006. Η υλοποίηση της υπάρχουσας μελέτης, τροποποιήθηκε μόνον ώστε οι υπόγειο χώροι να αποκτήσουν φυσικό φωτισμό και αερισμό. Περιέλαβε επίσης και την επιλογή υλικών κατασκευής και επικάλυψης.