Διπλοκατοικια, Δημος Αχαρνων

 


Μελέτη + Κατασκευή, 2009. Η μελέτη βασίστηκε στη δημιουργία ενός ιδιέταιρα ισχυρού σκελετού από σκυρόδεμα που θα υπερβαίνει τις συνήθεις προδιαγραφές, όπως ζητήθηκε από τους ιδοκτήτες.