Κατοικια, θεση Ασυρματος

 


Κατασκευή, 2008. Έγινε προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης σε κάποια νέα δεδομένα της οικογένειας καθώς και επιλογή υλικών κατασκευής και διακόσμησης.Η κατοικία κατασκευάστηκε σε διάστημα 10 μηνών.