Διδυμες κατοικιες, Βουλα

 


Μελέτη, 2009. Δύο πανομοιότυπα κτήρια κατοικιών μελετήθηκαν για δύο αδερφούς. Η σχέση των δύο κατοικιών καθορίζεται από το υδάτινο στοιχείο που ενώ τυπικά τις διαχωρίζει, ταυτόχρονα ενοποιεί τους υπαίθριους χώρους τους.