Κατοικια, Παιανια

 


Μελέτη + Κατασκευή, 2009. Καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό της κατοικίας έχει ο πυκνός αστικός ιστός στον οποίο εντάσσονται και η δημιουργία ενός απομονωμένου υπαίθριου χώρου αναψυχής μέσα σε αυτόν.