Κατοικια, Καστρι

 


Μελέτη + Κατασκευή, 2010. Η κατοικία μελετήθηκε με βάση το κατάφυτο οικόπεδο στο οποίο εδράζει. Δόθηκε έμφαση στην άμεση φυσική αλλά και οπτική σχέση του εσωτερικού με τους υπαίθριους χώρους, τον κήπο και την πισίνα.