Δραστηριοτητες

Η άρτια οργάνωση και στελέχωση των τμημάτων που συνθέτουν τη δομή της ACRM AE, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με ευελιξία, ταχύτητα και τους πλέον ευνοϊκούς οικονομικούς όρους για τους πελάτες μας.

Το πεδίο των δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνει:

  • Αρχιτεκτονική μελέτη και interior design
  • Μελέτες όλων των ειδικοτήτων μηχανικών (στατική, πυρασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογική)
  • Κατασκευή και ανακατασκευή κατοικιών
  • Κατασκευή και ανακατασκευή επαγγελματικών χώρων
  • Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας (brand design) και δικτύων franchise
  • Ανάπτυξη ειδικών κτηρίων / ειδικών κατασκευών
  • ‘Εκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας
  • Διαχείριση έργων (project management)
  • Αξιολόγηση επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων