Οι Ανθρωποι

Η ατομική αξία και οι δεξιότητες κάθε ανθρώπου μας ξεχωριστά συνιστούν τη δύναμή μας και ένα από τα βασικότερα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.
Η ACRM AE αποτελείται από μια ισχυρή ομάδα 65 συνεργατών:

  • Αρχιτεκτόνων μηχανικών
  • Πολιτικών μηχανικών
  • Μηχανολόγων μηχανικών
  • Ηλεκτρολόγων μηχανικών
  • Μηχανικών ασφαλείας
  • Διακοσμητών
  • Σχεδιαστών
  • Οικονομολόγων
  • Αναλυτών marketing