Η Εταιρεια

Η ACRM ΑΕ δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της κατασκευής από το 1978.

Ως εταιρεία, αποτελούμαστε από επιμέρους τμήματα που εξειδικεύονται στην αρχιτεκτονική μελέτη, το σχεδιασμό εσωτερικών χώρων (interior design), την κατασκευή, τη διαχείριση έργων (project management) και την αξιολόγηση επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων.
Το σύνολο των έργων που έχουμε υλοποιήσει αποδεικνύει την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου, να προτείνουμε πρωτοπόρες εφαρμογές και να πραγματοποιούμε με συνέπεια το όραμα των πελατών μας.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας και την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας, επιτυγχάνουμε την ιδανική αναλογία κόστους – ποιότητας – απόδοσης.

ssssss

κατοικία καστρί