Σύμμικτες κατασκευές – Μεταλλικά κτίρια

Η ποιότητα και το επίπεδο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού αποκαλύπτεται και ολοκληρώνεται όταν η αρχιτεκτονική μετουσιώνεται σε υλοποιημένο χώρο. Η ACRM, έχοντας στόχο τη δημιουργία χώρων υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση και στη διαρκή βελτιστοποίηση της ως ολοκλήρωση της υψηλής αρχιτεκτονικής. Μέσα από αυτή την ανάγκη και τη συνεχή έρευνα στις τεχνολογίες κατασκευής προκύπτει η τελειοποίηση του πλέον σύγχρονου και καινοτόμου τρόπου δόμησης, τις σύμμικτες κατασκευές.

Συνδυάζοντας τέλεια τα πλεονεκτήματα διαφορετικών συστημάτων δόμησης προκύπτει η σύμμικτη δόμηση που πετυχαίνει τις υψηλότερες προδιαγραφές και το καλύτερο φινίρισμα στην κατασκευή, αποδίδοντας έτσι χώρους μοναδικής αρχιτεκτονικής με ουσιαστικά οφέλη σε όλα τα επίπεδα.

Axon2

Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο μιας σύμμικτης κατασκευής αποτελεί η δημιουργία ενός σύνθετου φέροντα οργανισμού από μεταλλικά στοιχεία δομικού χάλυβα (υποστυλώματα, δοκοί, σύνδεσμοι), στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (στοιχεία θεμελίωσης και κατακόρυφα στοιχεία) και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος σε μόνιμο μεταλλότυπο. Ένας τέτοιου τύπου φέροντας οργανισμός έχει ελαχιστοποιημένα στατικά φορτία που αποδίδουν κορυφαία αντισεισμική συμπεριφορά (σε σύγκριση με συμβατική κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα), ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει μικρότερες διατομές υποστυλωμάτων, μεγαλύτερα ανοίγματα και σύνθετες μορφές, δίνοντας έτσι τεράστια ελευθερία στον σχεδιασμό.

Τα μεταλλικά στοιχεία κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου off-site, σε πιστοποιημένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεράστια ακρίβεια και ελάχιστο χρόνο παραγωγής και εκ των υστέρων μεταφέρονται και συναρμολογούνται στο έργο. Για τον μεταλλικό φέροντα οργανισμό (ως βιομηχανικό προϊόν) προβλέπεται μικρότερη εισφορά σε Ι.Κ.Α., 50% σε σχέση με συμβατική κατασκευή που αντιστοιχεί σε περίπου 20% του συνολικού κόστους κατασκευής (σε συνδιασμό με τα οφέλη από τις υπόλοιπες φάσεις).

Η θεμελίωση γίνεται με πεδιλοδοκούς (στις περιπτώσεις επιφανιακής θεμελίωσης) ή στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, όταν υπάρχει υπόγειο. Η φάση της θεμελίωσης διαρκεί περίπου όσο και η παραγωγή του μεταλλικού φέροντος οργανισμού, προσδίδοντας έτσι συνέχεια στις εργασίες, ταχύτητα και μείωση του συνολικού χρόνου εκπόνησης του έργου στους 6 μήνες.

Έχοντας θέσει ως στόχο τη δημιουργία κατοικιών αποκλειστικά Ενεργειακής Κλάσης Α+, το σύστημα πλήρωσης εξωτερικής τοιχοποιίας που έχει επιλεγεί και έχει κριθεί και αποδειχτεί ως καλύτερο (με γνώμονα την ακρίβεια και τον χρόνο κατασκευής και την καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά) είναι ο συνδυασμός της ξηράς δόμησης με εξωτερική θερμομόνωση. Το κτίριο επενδύεται περιμετρικά (από την εσωτερική πλευρά) με γυψοσανίδες με ορυκτοβάμβακα, ενώ εξωτερικά γίνεται εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης σε επένδυση υαλοσανίδας ειδικού τύπου κατάλληλου για την εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάταξη κατοικίας Ενεργειακής Κλάσης Α+ με συμβατικό σύστημα δόμησης απαιτεί δαπάνη τουλάχιστον 40% μεγαλύτερη.

Ανάλογα με τις ανάγκες και τον τρόπου ζωής του χρήστη της κατοικίας, εφαρμόζονται τα πλέον σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα ψύξης-θέρμανσης (ενδοδαπέδια θέρμανση και fan coil με εγκατάσταση αντλίας θερμότητας ή εξελιγμένα συστήματα κλιματισμού αέρα). Έτσι, δημιουργούνται χώροι κατοικίας με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και ποιότητας αέρα και μικροκλίματος με ελάχιστο κόστος λειτουργίας, περίπου 60% μικρότερο από τις συμβατικές κατοικίες. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2020, οι κατοικίες Ενεργειακής Κλάσης Α+ δεν θα υπόκεινται σε φορολόγηση.

Κατοικία στου Παπάγου.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιανουαρίου του 2016. Είναι σύμμικτης κατασκευής, σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, και έχει καταταχθεί ως Ενεργειακής Κλάσης Α+.

Στο φωτογραφικό ημερολόγιο μπορείτε να δείτε όλες τις φάσεις κατασκευής ενός σύμμικτου κτιρίου κατοικίας.

010 01 02 03

04 07 08 09

Για περισσότερες πληροφορίες μπρείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Comments are closed.