Φάσεις κατασκευής μεταλλικού κτιρίου

 


Κατοικία στου Παπάγου.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιανουαρίου του 2016. Είναι σύμμεικτης κατασκευής, σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, και έχει καταταχθεί ως Ενεργειακής Κλαάσης Α+.

Στο φωτογραφικό ημερολόγιο μπορείτε να δείτε όλες τις φάσεις κατασκευής ενός σύμμεικτου κτιρίου κατοικίας.