Οι 3 κατοικίες μελετήθηκαν με βάση τις ανάγκες των μελλοντικών τους κατοίκων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επιλογή των υλικών. Επισκεφτείτε τα έργα σε εξέλιξη, όπου για τους επόμενους μήνες μπορείτε να παρακολουθείτε τα στάδια κατασκευής.

Comments are closed.